Upisni rokovi

U Klubu Mladih Rijeka imamo nekoliko vrsta upisa:

Upis klasičnog jesenjeg i proljetnjeg semestra
Jesenji semestar: od 16.8.2022. do 16.9.2022.

Proljetnji semestar: od 8.1.2023. do 6.2.2023.

Upisi intenzivnih tečajeva tijekom cijele godine
Grupe kreću čim za isti stupanj i jezik bude troje prijavljenih učenika.

Upisi individualnih tečajeva tijekom cijele godine
Individualni tečajevi se mogu upisati bilo kada.

Upisi dualnih tečajeva tijekom cijele godine
Dualni tečajevi se mogu upisati bilo kada

Termini i grupe

Grupe imaju od 3 do 9 polaznika.

Jesenji semestar traje od 19.9.2022. do 29.1.2023.

Proljetnji semestar traje od 13.2.2023. do 19.6.2023.

Kolektivni praznici: 30.1.2023.-12.2.2023. i 20.6.2023.-18.9.2023.

Svi termini su u popodnevnim i večernjim satima, osim ako se pojedine grupe ne dogovore drugačije. Tečajeva nema državnim praznicima i u dogovoru s profesorima i pojedinačnim grupama kada će se obavezno organizirati nadoknada kako bi predviđen broj sati po semestru bio odrađen.

Individualni i ubrzani tečajevi se mogu organizirati i tijekom praznika u dogovoru s profesorima.

Klub mladih Rijeka 2022., sva prava pridržana