Tag Archive for: hrvatski

UPISI ZA PRIPREME ZA MATURU u školskoj 2023./2024. traju od 18.12.2023. do 01.02.2024.

MATURANTI!
Želite planirano i pravovremeno krenuti s pripremama?
Prijavite se na vrijeme, osigurajte svoje mjesto!

Želite li provjeriti i potvrditi svoje znanje za nadolazeću maturu?
Prijavite se na vrijeme, osigurajte svoje mjesto!

Niste sigurni da ste dostatno svladali gradivo tijekom školovanja?
Prijavite se na vrijeme, osigurajte svoje mjesto!

Niste sigurni koje Vas i koliko detaljno gradivo očekuje na maturi?
Prijavite se na vrijeme, osigurajte svoje mjesto!

HRVATSKI JEZIK
ENGLESKI JEZIK A
ENGLESKI JEZIK B
MATEMATIKA A
MATEMATIKA B
FIZIKA
KEMIJA

  • • Upute o načinu pisanja mature • Uvođenje u teoriju •  Zajedničko rješavanje zadataka • Rješavanje i analiza dosadašnjih matura • Finalno provjeravanje znanja • Simulacija mature