UPISI od 19.8.2022. do 1.2.2023.

HRVATSKI JEZIK A

HRVATSKI JEZIK B

ENGLESKI JEZIK A

ENGLESKI JEZIK B

MATEMATIKA A

MATEMATIKA B

FIZIKA

KEMIJA

Klub mladih Rijeka 2022., sva prava pridržana