UPISI ZA 2023./2024. će biti krajem siječnja 2024.

HRVATSKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK A

ENGLESKI JEZIK B

MATEMATIKA A

MATEMATIKA B

FIZIKA

KEMIJA

Klub mladih Rijeka 2022., sva prava pridržana