e-mail: klubmladihrijeka@gmail.com

Upiti za tečajeve: 0923926728

Ostalo: 0958533003

Klub mladih Rijeka 2022., sva prava pridržana