Likovna radionica crtanja

  • Posted on: 1 November 2012
  • By: teehee

Ciljevi

Polaznici radionice crtanja trebaju spoznati vlastite kreativne potencijale, razviti kvalitetno vizualno mišljenje, samostalno se kretati kroz proces spoznaje vlastitih ideja do njihove realizacije kroz stvaralačku disciplinu crtanja. Treba individualno voditi polaznike kroz proces crtanja: vidjeti, donijeti zaključak, nacrtati. Poticati ih na vlastito istraživanje.

Očekivani ishodi učenja (razvijanje općih znanja i vještina crtanja)
Razvijanje crtačke vještine i svladavanje temeljnih zakonitosti crtanja. Koristeći se različitim
crtačkim tehnikama , polaznici svladavaju klasični pristup prikazivanja osnovnih oblika, mrtve prirode, portreta, akta sa naglaskom na svladavanje osnova perspektivnog prikaza. Kroz predavanja, kroz crtanje, vježbe, praćenje izložbi polaznici se osposobljavaju artikulirati vlastiti likovni jezik .

Sadržaj radionice
Prvih 4 sata biti ce uvod u crtanje:
Smjestiti likovni prikaz u određeni format (formatiranje), usporedno određivanje veličina
(proporcioniranje), prepoznavanje osnova kompozicijskih formi (komponiranje i kadriranje),
osnovne metode crtanja , sadržaj su ovog predmeta. Usvajanje crtačkih vještina i metoda
podijeljeno je u 3 tematske cjeline: istraživanje prostora, mrtva priroda, portret.

Razvijanje općih definicija: Usavršavanje crteža baziranog na linearno-konstruktivističkom označavanju različitih sjena i svjetla, s ciljem razvijanja percepcije (od polaznika se traži da nauči vidjeti ono što gleda).

POPIS TEMA 2012.

1-2.tjedan: -Istraživanje prostora unutar crtaonice
-Omjeri u prostoru

3-4. tjedan: -Vizualno pamćenje, mrtva priroda
-Kadriranje, mrtva priroda

5-6.tjedan: -Redukcija u crtežu, mrtva priroda
-Perspektiva sa dva očišta

7-8.tjedan: -Portret (perspektiva) ugljen
-Portret ( linearni crtež) ugljen
-Portret (svijetlo i sijena) ugljen

Povezanost programa:
Radionica crtanja se nadovezuje slikarstvu, kiparstvu i grafici kroz program crtanja glave, crtanja mrtve prirode, te kroz crtanje prostora općenito.

Opis predavanja
Crtanje npr. Portret (ljudska glava u simetriji i asimetriji).
Crtež baziran na linearno-konstruktivističkom označavanju različitih sjena i svjetlosti, korištenjem raznih mjera.

Potreban materijal, oprema, neophodno predznanje i vještine
Bijeli ili smeđi (pak) papir dimenzija 70x100cm i bijeli A4 papir, olovke 2- 4 B, mekani ugljen za crtanje.

Zadatak :
Proučavanje i izrada 5-10 crteža figure na listu papira formata A4. 3-4 kroki crteža, 3 min za svaki.
Nakon toga na veliki format 70x100cm

Vrijeme održavanja: Utorkom 19:30-21:00
Cijena radionice: 25kn/h; 16 školskih sati 400,00kn
Prijave za radionicu primaju se do 05.11.2012. a radionica počinje 09.03.2013.. U cijenu radionice uključeni su svi troškovi iste, te troškovi postavljanja izložbe svih polaznika radionice na kraju tečaja u galerijskom prostoru Kluba mladih Rijeka.

Voditelj: Rea Vargović, prof

Kategorija: