Pripreme za maturu 2018

  • Posted on: 10 November 2017
  • By: teehee

Upisi do 15.01.2018.

 

PRIPREMITE SE ILI USAVRŠITE STEČENO ZNANJE ZA DRŽAVNU MATURU ZA SAMO 23,00kn/h

🍏MATURANTI!

▶️Želite li provjeriti i potvrditi svoje znanje za nadolazeću maturu?
▶️Niste sigurni da ste dostatno svladali gradivo tijekom školovanja?
▶️Niste sigurni koje Vas i koliko detaljno gradivo očekuje na maturi?
▶️Želite planirano i pravovremeno krenuti s pripremama?

 

📚 Način održavanja priprema:
• Upute o načinu pisanja mature
• Uvođenje u teoriju
• Zajedničko rješavanje zadataka
• Rješavanje i analiza dosadašnjih matura
• Finalno provjeravanje znanja (simulacija mature)

 

📚 Broj sati za obavezne i izborne predmete
• Matematika A - viša razina (60 sati)
• Matematika B - niža razina (34 sata)
• Hrvatski A i B - viša i niža razina (54 sata)
• Engleski A -viša razina (34 sata)
• Engleski B - niža razina (28 sati)
• Fizika (44 sata)
• Kemija (40 sati)
• Mogućnost individualnih priprema (60kn/šk. sat)

 

PRIJAVE TRAJU DO 15. SIJEČNJA 2018. GODINE.
• na linku: http://tinyurl.com/drzavnamatura2018

 

☑️Cijena jednog školskog sata je 23,00kn, a pripreme će biti održavane u grupama po 2 do 3 školska sata pri svakome susretu.

📚Materijal (udžbenici, zbirke, primjeri testova, bilježnice...) je pripremljen i besplatan za sve polaznike.
Pripreme se održavaju u posebno opremljenim učionicama.

 

☑️Za upis na Pripreme za državnu maturu u Klubu mladih Rijeka potrebno je ispuniti prijavnicu na linku:
http://tinyurl.com/drzavnamatura2018

 

O predmetima:
📗MATEMATIKA:
Plan i program u skladu su s aktualnim ispitnim katalogom, odnosno s dosadašnjim ispitima državne mature koji pokrivaju sve ispitne sadržaje u teorijskom i praktičnom dijelu.
Polaznici će biti upoznati s radom na svim kalkulatorima koji su dozvoljeni na maturi kako bi bio izbjegnut nepotreban gubitak bodova zbog neadekvatne uporabe kalkulatora. Naime, mnogi ne znaju čemu služe sve tipke, a od velike su pomoći pri rješavanju zadataka. Posebna pozornost bit će usmjerena formulama u ispitnoj knjižici, odnosno na formule koje nisu prisutne, a koje bi trebalo znati.
Svako poglavlje imat će teorijski uvod s formulama, a zatim se prelazi na rješavanje zadataka iz pripremljenih materijala. Naravno da će biti obrađeni i oni zadaci koji su bili na prethodnim državnim maturama, a koji su maturantima predstavljali najviše problema.

📗HRVATSKI JEZIK:
Na pripremama će biti obrađene jedinice: hrvatski jezik, hrvatska književnost i jezično izražavanje. Proći će se najznačajnija obilježja pojedinih književnih razdoblja po predloženu planu i programu:
 interpretacija reprezentativnih književnih djela,
 objašnjavanje načina obrade književnih djela,
 sistematizacija i usustavljivanje književnih perioda,
 sistematizacija sadržaja, likova i tema te osobitosti vrste/ žanra,
 prepoznavanje i izdvajanje problematike djela (točnije perioda) te rad na prepoznavanju i shvaćanju specifičnosti,
 intenzivno rješavanje zadataka čitanja s razumijevanjem te zadataka višestrukog izbora, općenito zadataka objektivnog tipa.
Sve navedeno usklađeno je sa zadacima s prošlih ispita državne mature.
Na maturi je ponuđen bar jedan književni tekst (pjesma, prozni ili dramski ulomak) koji treba znati započeti, razraditi i završiti kao interpretativni, usporedno raspravljački ili raščlambeni esej:
 detaljno obrađivanje eseja uz analizu pogrešaka (pravopisnih, leksičkih te sadržajnih/ kontekstualnih).

📗ENGLESKI JEZIK:
Program priprema za engleski jezik uključuje obradu svih bitnih elemenata gramatike i vokabulara što uključuje vježbe vokabulara kao i aktivno sudjelovanje u komunikaciji pri čemu će biti rješavane i analizirane dosadašnje mature kao i učestale pogreške.
Bit će obrađivan i formalni jezik u pisanju, kao i načini pisanja kvalitetnog eseja.

📗FIZIKA:
Pripreme su usklađene s važećim ispitnim katalogom, a naglasak je na zadacima koji maturantima predstavljaju najveći problem.
Bit će objašnjen matematički aparat potreban za teorijsko zaključivanje i očitavanje grafova. Mnogi su zadaci rješivi putem poznavanja načina kako ispravno interpretirati formulu.
Obratit će se pažnja na način postavljanja pitanja i zadataka iz područja iz kojega su preuzeta.
Bit će objašnjena uporaba kalkulatora i posebna pozornost bit će posvećena knjižici s formulama, odnosno dodatnom znanju koje nije u njima zapisano, a i snalaženju s ponuđenim formulama i njihovim kombinacijama kako bi se dobilo traženo u zadacima.
Bit će rješavani dosadašnji rokovi uz objašnjenje zadataka u teoriji i računu, a posebno zadaci koji stvaraju najviše problema u maturi.

📗KEMIJA:
U pripremama iz kemije rad je baziran na sistematiziranju cijelog srednjoškolskog gradiva koje uključuje: tvari, kemijske reakcije i ravnotežu, kemijske veze i građu atoma, kiseline, lužine i soli, elektrokemiju, stehiometriju i problemske zadatke.
Gradivo će biti ponavljano i putem rješavanja zadataka s dosadašnjih matura kao i zadataka usklađenih s aktualnim ispitnim katalogom.

☑️

Svi prijavljeni bit će kontaktirani u roku tjedan dana od prijave putem e-maila ili mobitela. Rok za prijave je 15.01.2018.
Pripreme za državnu maturu počinju u drugoj polovici siječnja 2018., tako tempiramo da se usvoji/ponovi gradivo i ne zaboravi na samoj Državnoj maturi, dakako pred maturu se opet ponovi cjelokupno gradivo i simulira se pisanje Državne mature.

 

☑️Za upis na Pripreme za državnu maturu u Klubu mladih Rijeka potrebno je ispuniti prijavnicu na linku:
http://tinyurl.com/drzavnamatura2018

☑️ Nakon što ispunite prijavnicu u roku tjedan dana će Vas kontaktirati profesor radi potvrde prijave i dogovora termina predavanja

☑️ Predavači pojedinih predmeta kontaktirat će prijavljene i dogovoriti termine u kojima će biti održavane grupne pripreme tako da vremenski odgovaraju svim aplikantima (za taj postupak je potrebno određeno vrijeme stoga Vas molimo za razumijevanje).

☑️ Pripreme će započeti u drugoj polovici siječnja 2018. godine.

☑️ Uplate se mogu izvršiti u dvije rate i to tako da se prva rata uplaćuje do 01. veljače 2018., a druga do 15. ožujka 2018.

Molimo sve polaznike da se drže termina uplata jer u protivnom neće moći pristupiti pripremama.

 

🗓PRIJAVE TRAJU DO 15. SIJEČNJA 2018. GODINE na linku: http://tinyurl.com/drzavnamatura2018

 

Za sve upite stojimo Vam na raspolaganju:
📬 klubmladihrijeka@gmail.com
 091 3456714, 095 85 33003